آگهی رایگان فروشی
آگهی رایگان فروشی

فروشی خدمتی رایگان از هلدینگ هایپر طب هست به جهت سهولت ارتباط بین مصرف کننده و عاملین فروش و حتی کسانی که کالای تجهیزات پزشکی کار کرده دارند و دیگر نیاز به آن ندارند میتوانند در این پلتفرون به صورت رایگان به فروش برسانند